VISI DAN MISI

VISI SK TEBONG

SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI CEMERLANG

MISI SK TEBONG


MEMBERI PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
BAGI MELAHIRKAN MODAL INSAN HOLISTIK
YANG MENYELURUH BERLANDASKAN
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA